Databeveiliging en privacy

Bewezen betrouwbaar

Privacy, kwaliteit en informatiebeveiliging staan hoog in het vaandel. Niet voor niets zijn wij zowel ISO 9001, ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd.

Deze certificeringen garanderen dat de informatie die zorgaanbieders aan ons verstrekken op een zo veilig mogelijke wijze behandeld wordt. Bovendien bevestigen deze certificeringen dat wij een stabiele en betrouwbare partner zijn, waarbij kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging ‘goed geregeld’ zijn.

Security Committee

Elke dag werken wij met het bewustzijn dat (persoons-)gegevens en overige informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd moeten worden. Om de vertrouwelijkheid, juistheid en beschikbaarheid van gegevens tijdens onze werkzaamheden te waarborgen, beschikken we over een dedicated Security Committee.

Het Security Committee wordt gevormd door specialisten op het gebied van Legal, IT, Kwaliteit en Operations. Naast de onafhankelijke partijen die ons meerdere malen per jaar toetsen, reflecteren we ook zelf onze eigen processen en werkwijzen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Er wordt gekeken naar alle processen waarin informatie wordt uitgewisseld of opgeslagen. Het gaat dus veel verder dan alleen de beschikking over certificeringen. Juist dat houdt ons – elke dag opnieuw – scherp.
 

Informatiebeveiliging in de hele keten: een vanzelfsprekendheid

Wij vinden het belangrijk dat samenwerkingspartners, net als wij, uiterst zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie. Om dit te waarborgen, zien wij het als vanzelfsprekend dat partners hun ‘kwaliteit’ aantonen middels noodzakelijke certificeringen. Met onze partners maken wij bovendien contractuele afspraken over hoe informatiebeveiliging en privacy gewaarborgd zijn én blijven. Jaarlijks voert onze afdeling ‘Quality Assurance’ op locatie audits uit bij deze partners. Er wordt dan uitgebreid onderzocht of zij nog voldoen aan de eisen van hun certificeringen en de gemaakte contractuele afspraken.

Het moge duidelijk zijn dat wij er alles aan doen om de privacy en informatiebeveiliging in de declaratieketen te waarborgen. Van het adviseren van onze klanten, het maken en controleren van gemaakte afspraken met partners, het stimuleren van bewustzijn bij onze medewerkers tot aan het uitvoeren van penetratietesten op onze systemen.

Privacy

De privacy van persoonsgegevens beschouwen wij als basisvoorwaarde. Daarom doen wij er alles aan om de data die wij beheren en verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beveiligen. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In ons privacy statement leest u meer over hoe wij de privacy waarborgen.

Meer over ons

Waarom Famed?

Wij helpen zorgaanbieders hun (medische) vak nog beter te vervullen, verlost van alle factureringszorgen en met blijvend tevreden zorgconsumenten en zorgverzekeraars.

Feiten en cijfers

Een overzicht van feiten en cijfers van en over Famed.

Onze ambities

Over onze missie, visie, kernwaarden en maatschappelijke bijdrage.