Frequently asked questions (English)

Why have you received an invoice from Famed?

We take care of the financial administration, so that your care provider has more time for you. You will receive clear and transparent invoices from Famed with all the necessary information available at one glance. Read more information.

Payment of your invoice

You can pay the invoice from Famed in various ways, for example via iDEAL or via an (electronic) bank transfer. For an overview of all the payment options, please go to: famed.nl. Our standard payment period is 30 days. Should you need any extra time to pay your invoice, go to famed.nl or email/phone us, and we will come to an arrangement.

 

Taking care of everything quickly and easily online

At famed.nl you can take care of a great many matters related to the invoice by yourself. For example, you can access the invoice, check the status of your invoice, and submit an address change. ‘Nota van Famed’ provides you with an overview of your invoices and facilitates your payments.

Do you have any other questions?

You can find most of the answers on our website. You can also contact our Contact Centre:

 

  • 0900 – 0885 (for this information number you are only charged for your usual call costs)
  • Contact form

We are available on workdays between 8.00 a.m. and 6.00 p.m.

Sık sorulan sorular (Türk)

Aldığınız faturalarla ilgili herhangi bir sorunuz var mı?

Cevapların birçoğunu web sayfamızda bulabilirsiniz. İletişim Merkezimizle de iletişime geçebilirsiniz:

 

  • 0900 – 0885 (bu bilgi numarası için sizden sadece normal telefon ücreti alınır)
  • İletişim Formu

Çalışma günleri 08:00 – 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Her şeyi hızla ve kolayca çevrimiçi hallediyoruz

famed.nl adresinde faturaya ilişkin birçok konuyu kendiniz halledebilirsiniz. Örneğin faturaya erişebilir, faturanızın durumunu kontrol edebilir ve adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. ‘Nota van Famed’ faturalarınızı gözden geçirmenize olanak tanır ve ödemelerinizi kolaylaştırır.

Faturanızın ödemesi

Famed’den gelen faturayı çeşitli şekillerde ödeyebilirsiniz. Örneğin iDEAL üzerinden veya (elektronik) banka transferi ile. Tüm ödeme seçeneklerini gözden geçirmek için lütfen famed.nl adresini ziyaret edin. Standart ödeme süremiz 30 gündür. Faturanızı ödemek için fazladan zamana ihtiyacınız olması durumunda  famed.nl adresini ziyaret edin veya bize E-posta/telefon aracılığıyla ulaşın. Böylece bir anlaşmaya varabiliriz.

Neden Famed’den bir fatura aldınız?

Finansal idare ile biz ilgileniyoruz, böylece sağlık kuruluşunuzun sizin için daha fazla zamanı oluyor. Famed’den alacağınız faturalar açık ve anlaşılır olup, bütün gerekli bilgiler bir bakışta erişilir olacaktır. Daha fazla bilgi oku.

Często zadawane pytania (Polski)

Masz pytania dotyczące otrzymywanych faktur?

Większość odpowiedzi znajdziesz na naszej stronie. Możesz także skontaktować się z naszym Centrum Obsługi:

 

  • 0900 – 0885 (standardowa opłata telefoniczna naliczana przez Twojego operatora)
  • Formularz kontaktowy

Pracujemy w dni robocze od 8:00 do 18:00.

Proste i szybkie załatwianie wszystkich spraw przez Internet

Na stronie famed.nl sam(a) możesz zająć się wieloma kwestiami związanymi z fakturą. Możesz na przykład uzyskać dostęp do faktury, sprawdzić jej status i złożyć wniosek o zmianę adresu. Sekcja „Nota van Famed” zawiera przegląd twoich faktur oraz funkcje ułatwiające dokonywanie płatności.

Opłacanie faktury

Fakturę wystawioną przez firmę Famed możesz opłacić na wiele różnych sposobów, na przykład za pośrednictwem systemu iDEAL lub (elektronicznym) przelewem bankowym. Ze wszystkimi opcjami płatności możesz zapoznać się na stronie famed.nl. Nasz standardowy okres płatności wynosi 30 dni. Jeżeli potrzebujesz więcej czasu na zapłatę faktury, zajrzyj na stronę famed.nl, wyślij nam wiadomość e-mail lub zadzwoń do nas, a dojdziemy do porozumienia.

Dlaczego otrzymujesz fakturę od firmy Famed?

Zajmujemy się administracją finansową, żeby podmiot świadczący opiekę zdrowotną, z którego usług korzystasz, miał więcej czasu dla Ciebie. Będziesz otrzymywać od firmy Famed jasne i przejrzyste faktury zawierające wszystkie niezbędne informacje, widoczne na pierwszy rzut oka. Więcej informacji.