Veelgestelde vragen: herinnering of aanmaning

Zoeken in veelgestelde vragen

Vragen over een aanmaning of herinnering

Ik heb betaald, maar ontvang nu nog een herinnering of aanmaning voor de incassokosten

U ontvangt deze herinnering of aanmaning als u wel de hoofdsom van de nota heeft betaald, maar nog niet de gemaakte, zogeheten aanmaningskosten (incassokosten) heeft betaald. Deze aanmaningskosten dient u nog aan Famed te betalen. De aanmaningskosten zijn ontstaan doordat de hoofdsom van de nota niet tijdig en/of correct is betaald. Meer informatie over deze zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten vindt u op rechtspraak.nl. Wij maken u er graag nogmaals op attent dat u te allen tijde zelf verantwoordelijk blijft voor een tijdige betaling, ook als u bijvoorbeeld de betaling uitbesteedt aan uw zorgverzekeraar.

Waarom ontvang ik een herinnering of aanmaning?

Voor het betalen van uw nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen – na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw ontvangen nota) – hebben ontvangen, ontvangt u van ons een herinnering. U ontvangt van ons een herinnering, omdat de betaling wellicht aan uw aandacht is ontschoten. Met deze herinnering bieden wij u graag nogmaals de mogelijkheid om het notabedrag, zonder extra kosten, te voldoen. Blijft uw betaling ook bij het ontvangen van de herinnering uit, dan ontvangt u van ons een aanmaning. Wij mogen op uw aanmaning incassokosten berekenen. Voor uw nota gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze op uw originele nota zijn toegestuurd. 

Ik heb betaald, maar ontvang toch een herinnering

Dat is vervelend. Helaas kan het soms een aantal dagen duren voordat een betaalopdracht daadwerkelijk bij ons binnen is. Er bestaat dus de mogelijkheid dat de betaling en de herinnering elkaar hebben gekruist. Wij adviseren u daarom nadrukkelijk om de status van uw betaling altijd te controleren op famed.nl. Indien u de nota reeds betaald heeft, kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen. 

 

Is de nota (nog) niet voldaan? Dan raden wij u aan om uw rekeningafschriften na te lopen. Indien bij betaling een incorrecte combinatie (naam i.c.m. rekeningnummer) of betaling zonder kenmerk is ingegeven, wordt de betaling niet uitgevoerd. U ontvangt het notabedrag terug op uw rekening. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u het rekeningnummer van Famed ingeeft in combinatie met de naam van uw zorgaanbieder (praktijknaam). Indien het bedrag is teruggestort, ziet u bij de omschrijving ‘naam/nummer niet overeen’ staan.

Mijn nota klopt niet

Mijn rekening (nota) klopt niet

U heeft een nota van Famed ontvangen, maar u heeft het idee dat deze niet correct is. U kunt een klacht of bezwaar indienen via ons contactformulier

Ik heb een klacht

Heeft u een klacht over uw nota of de dienstverlening van Famed? Vul dan ons contactformulier in en vermeld de reden van uw klacht.

Ik wil een bezwaar indienen op de nota

Bent u van mening dat de kosten onterecht in rekening zijn gebracht of is de nota niet voor u bestemd? U kunt dit aan ons doorgeven door ons  contactformulier in te vullen. Vermeld in dit geval altijd:

 

  • Het notanummer
  • De reden van uw bezwaar
  • Code / omschrijving van de verrichtingen en/of zorgmiddelen
  • Datum (van behandeling/verrichting)
  • Uw persoonsgegevens (voorletters, achternaam, adresgegevens, geboortedatum)
  • Naam van uw zorgaanbieder

Zodra de melding binnenkomt, wordt deze in behandeling genomen en wordt u per e-mail op de hoogte gebracht omtrent uw nota.

Andere veelgestelde vragen

Vragen over betalen of vergoedingen?

Betaalmogelijkheden, betalingsvoorwaarden, betaalafspraken en vergoedingen. Bekijk

Vragen over het wijzigen van gegevens?

Adreswijziging doorgeven, persoonsgegevens of verzekeringsgegevens

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op!