Famed in de media

In recente publicaties in de media wordt Famed genoemd inzake een beslaglegging van het bedrijf Nationale Bedrijvencheck. In navolging van deze publicaties leggen wij in dit bericht graag uit dat het hier gaat om een beslaglegging op de tegoeden van desbetreffende klant en niet op de bezittingen van Famed of andere klanten.  

In de publicaties wordt er gesproken over een “beslaglegging op de tegoeden van de NBC bij ING en  medisch factureringsbedrijf Famed […]”. Dit beslag betreft een zogeheten conservatoir derdenbeslag. Bij een dergelijk derdenbeslag raakt dit enkel de tegoeden van desbetreffende klant (de vorderingen die de klant op dat moment heeft op Famed, bijvoorbeeld een positief rekening courant) en niet de bezittingen van Famed zelf of andere klanten die gebruik maken van de dienstverlening van Famed.

Bekijk ook:

Famed voor zorgaanbieders

Meer tijd voor uw vak, meer tijd voor uw zorgconsumenten U heeft...

Famed Academy voor zorgaanbieders

Extra impulsen voor het ondernemerschap van zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan

Famed voor uw zorgconsumenten

Uw zorgconsumenten kunnen op ons rekenen! Uw zorgconsumenten ontvangen,