Geen BSN-verwerking in 2018

De privacy van persoonsgegevens als basisvoorwaarde

Elke dag werken wij met het bewustzijn dat (persoons-)gegevens en overige informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd moeten worden. De bescherming van persoonsgegevens beschouwen wij als basisvoorwaarde. Daarom doen wij er alles aan om de data die wij beheren en verwerken met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen en beveiligen.

Dat betekent niet alleen dat wij onze huidige processen en werkwijzen nauwlettend in de gaten houden en beschikken over de benodigde kwaliteits- en informatiebeveiligingscertificeringen (ISO 9001, ISO 27001 & NEN 7510), maar dat wij ook anticiperen op de veranderende wet- en regelgeving rondom databeveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

Verwerking BSN in de zorg

Een Burgerservicenummer (BSN) mag, kort gezegd, slechts worden verwerkt indien daarvoor een wettelijke basis is of op grond van een algemene maatregel van bestuur. Het gebruik van BSN door zorgaanbieders is in Nederland volgens de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg toegestaan. Het BSN wordt in de zorg gebruikt om bijvoorbeeld fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens, persoonsverwisseling te voorkomen en betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Voor het declareren van zorgprestaties heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in haar declaratievoorschriften (o.a. voor in de mondzorg) aangegeven dat het verwerken van het BSN vanaf 2018 niet langer noodzakelijk is.

Om te voldoen aan deze veranderende regelgeving zullen wij in 2018 daarom geen BSN meer verwerken.

De oplossing: samenwerking met softwareleveranciers

Anticiperend op deze wijziging hebben wij - in samenwerking met de leveranciers van praktijksoftwaresystemen - een effectieve oplossing gevonden.

Om in 2018 geen BSN meer te werken, zullen de automatische, technische koppelingen zo gewijzigd worden dat het BSN (vanuit de praktijksoftwaresystemen van zorgaanbieders) niet langer aan ons wordt overgedragen.

Andere oplossingen voor het niet meer verwerken van het BSN en te voldoen aan wet- en regelgeving zijn uiteraard uitvoerig onderzocht, maar bleken niet wenselijke gevolgen te hebben.

Zonder hier zorgaanbieders mee te belasten, zorgen we er met deze oplossing voor dat stapsgewijs alle praktijksoftwaresystemen geen BSN meer overdragen. Bovendien garanderen we met deze oplossing onze dienstverlening: geen extra uitval van declaraties, maar een correct en efficiënt declaratie- en facturatieproces.

Kortom, geen zorgen en inspanning voor u als klant van Famed!

Het goede nieuws voor u als klant is dat wij dus gekozen hebben voor een oplossing waarbij wij voldoen aan de wet- en regelgeving zonder dat u hier inspanning voor hoeft te leveren. Een aanpak die volledig past binnen onze visie van ontzorging van onze klanten.

Groot bijkomend voordeel van het realiseren van deze aanpassing is dat er voor u als klant dus ook niets verandert in de manier waarop u uw declaratiebestanden bij ons aanlevert en u bovendien ook voldoet aan de wet. Kortom, geen zorgen en inspanningen voor u als klant van Famed!

Bekijk ook:

Partner in de zorg

Financiële zekerheid en gemak, dat is sinds 1988 de standaard Elke dag...

Famed voor verloskundepraktijken

De huidige ontwikkelingen in de geboortezorg hebben een enorme impact op

Famed Academy voor zorgaanbieders

Extra impulsen voor het ondernemerschap van zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan