Infomedics' driepartijen structuur positief getoetst door Deloitte

In 2017 heeft Infomedics een compleet nieuwe bedrijfsstructuur ingericht. Enerzijds om aan de AVG te voldoen, die sinds mei 2018 van toepassing is op alle organisaties, anderzijds om de hoge efficiëntie in declaratieverwerking te kunnen behouden. Om er zeker van te zijn dat we niet alleen op de juiste manier zijn ingericht maar ook op de juiste manier opereren, heeft Deloitte onze werkwijze getoetst aan de norm NOREA 3000D. Goed nieuws: Deloitte heeft ‘geen afwijkingen geconstateerd’!

De driepartijen overeenkomst, hoe zit het ook alweer?
De nieuwe bedrijfsstructuur van Infomedics is uitgewerkt in de driepartijen overeenkomst. De betrokken partijen zijn: u als verwerkingsverantwoordelijke, Infomedics B.V. als verwerker en Infomedics Finance B.V. als eigenaar van de vorderingen. Dit betekent dat u als zorgaanbieder uw declaraties overdraagt aan Infomedics Finance B.V. Vervolgens verwerkt Infomedics B.V. (in opdracht van Infomedics Finance B.V.) deze declaraties richting zorgverzekeraars en zorgconsumenten.

 

Waarom is deze structuur handig?

In deze nieuwe bedrijfsstructuur is Infomedics B.V. alleen verwerker en geen eigenaar van de vorderingen. Dit betekent dat Infomedics B.V. alle gegevens mag gebruiken die ze van u, de zorgaanbieder, ontvangt. Deze gegevens, incl. BSN, mogen uiteraard alleen gebruikt worden om de declaraties te verwerken. Het grootste voordeel zit hem in het feit dat het BSN verwerkt mag worden. Hierdoor kunnen wij de hoogste kwaliteit van dienstverlening garanderen: maximale proces-efficiëntie en minimale kans op datalekken.

Strikte scheiding tussen Infomedics B.V. en Infomedics Finance B.V. is noodzakelijk
Deze strikte scheiding is nodig omdat Infomedics B.V. nooit eigenaar mag worden van de vorderingen en Infomedics Finance B.V. geen persoonsgegevens mag verwerken. De scheiding is van toepassing op de hele organisatie, van bestuur tot de systemen en de operatie. Omdat deze scheiding zo belangrijk is, hebben wij Deloitte gevraagd te toetsen of onze werkwijze inderdaad voldoet aan de eisen. Op basis van de norm NOREA 3000D* concludeert Deloitte dat er inderdaad sprake is van een strikte scheiding.

Deze nieuwe methode is breed geaccepteerd

Niet alleen heeft 98% van onze klanten de nieuwe driepartijen overeenkomst ondertekend, ook de Famed klanten die overstappen naar Infomedics zien het voordeel van deze werkwijze. En dat zijn er sinds begin juli al zo’n 900. Daarnaast hebben wij verschillende partijen zoals de brancheorganisaties, zorgverzekeraars en Vecozo goed geïnformeerd. Niet geheel onbelangrijk, ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens is dit besproken. Aanvullend hebben we het volledige rapport van Deloitte direct met de Autoriteit Persoonsgegevens gedeeld.

* NOREA is de beroepsorganisatie van IT-auditors. Deloitte heeft het Reglement Kwaliteitsbeheersing NOREA (RKBN) toegepast bij Infomedics. Dit betekent dat zij een uitgebreid systeem van kwaliteitscontroles hebben uitgevoerd. Hierin is gekeken of Infomedics de ethische voorschriften naleeft, de professionele standaarden hanteert en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving respecteert. Zelf handelen zij volgens het Reglement Gedragscode (‘Code of Ethics’) van NOREA. Dit reglement is gebaseerd op de fundamentele beginselen van integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag.