Verwerking (medische) persoonsgegevens toegestaan onder AVG

De privacy in de zorg

De privacy in de zorg is een veelbesproken onderwerp. Dat vinden wij meer dan logisch, want in onze dagelijkse werkzaamheden en processen beschouwen wij de bescherming van (medische) persoonsgegevens als basisvoorwaarde. Begin dit jaar heeft dit er bovendien toe geleid dat wij – voor de financiële afhandeling van zorgkosten – geen Burgerservicenummers (BSN) van patiënten, cliënten of klanten (zorgconsumenten) meer verwerken.

Verwerken van (medische) persoonsgegevens door factoringmaatschappijen toegestaan onder AVG

Naast de BSN-verwerking door factoringmaatschappijen zijn er de laatste tijd ook veel vragen rondom het verwerken van (medische) persoonsgegevens door factoringmaatschappijen onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei 2018 van toepassing is.

In dit nieuwsbericht leggen wij u – op basis van eerder overleg en mededelingen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) - uit waarom het verwerken van de (medische) persoonsgegevens onder de AVG is toegestaan en er geen expliciete toestemming van zorgconsumenten noodzakelijk is.

De verwerking van (medische) persoonsgegevens onder de wet AVG is toegestaan, omdat:

  • Medical factoringmaatschappijen, zoals Famed worden onder de AVG gekwalificeerd als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit komt doordat medical factoringmaatschappijen vorderingen van zorgaanbieders kopen. Een verwerkingsverantwoordelijke is de entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  • Medical factoringmaatschappijen zijn verplicht om te voldoen aan de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Onder de Wmg worden factoringmaatschappijen gekwalificeerd als ‘zorgverlener’.
  • De Wmg verplicht factoringmaatschappijen om bepaalde (medische) persoonsgegevens te vermelden op de nota’s/vorderingen. Wat factoringmaatschappijen, zoals Famed aan medische persoonsgegevens verwerken, is beperkt tot prestatiebeschrijvingen en de daarbij behorende prestatiecodes. Het is dus niet zo dat wij bijvoorbeeld patiëntendossiers verwerken.
  • Voor het rechtmatig verwerken van (medische) persoonsgegevens hebben bedrijven, instanties of organisaties een zogeheten ‘grondslag’ nodig. Onder de AVG zijn er verschillende grondslagen voor verwerking, bijvoorbeeld op grond van toestemming van de betrokkene of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Onder de AVG heeft Famed B.V. als factoringmaatschappij een wettelijke grondslag voor het verwerken van (medische) persoonsgegevens. Deze wettelijke grondslag vloeit voort uit de volgende artikelen: artikel 6 lid 1 sub c en 9 lid 2 sub g AVG jo artikel 1 sub c onder 2 jo artikel 38 leden 2 en 3 Wet marktordening gezondheidszorg.

De privacy van persoonsgegevens als basisvoorwaarde

Met deze wettelijke grondslag zijn wij dus volledig compliant als het gaat om het verwerken van (medische) persoonsgegevens. Databeveiliging en privacy zijn daarin voor ons de standaard en uiteraard het uitgangspunt in onze dagelijkse bedrijfsvoering. Lees hier meer over dit onderwerp: ‘Databeveiliging en privacy’. Heeft u nog vragen over dit nieuwsbericht? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!

Bent u zorgaanbieder en klant van Famed? Bekijk dan de uitgebreide ‘Veelgestelde vragen en antwoorden’ op Mijn Famed.

Bekijk ook:

Partner in de zorg

Financiële zekerheid en gemak, dat is sinds 1988 de standaard Elke dag...

Famed voor verloskundepraktijken

De huidige ontwikkelingen in de geboortezorg hebben een enorme impact op

Famed Academy voor zorgaanbieders

Extra impulsen voor het ondernemerschap van zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan