Betalingsvoorwaarden

Heeft u een nota van Famed ontvangen?

Dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden. 

 • Nota
  Voor het betalen van uw Nota hanteren wij een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Herinnering
  Indien wij uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen wij u een Herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Aanmaning
  Mochten wij uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen wij u een Aanmaning. Wij bieden u graag nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.
 • Laatste aanmaning
  Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een Laatste Aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Credios.

Altijd een correcte en begrijpelijke nota

In de meeste gevallen zullen wij de nota eerst indienen bij uw zorgverzekeraar. Wordt / worden uw behandeling(en) en / of ontvangen zorgmiddelen volledig door uw zorgverzekeraar vergoed, dan ontvangt u geen nota van Famed. Indien uw zorgverzekeraar de nota niet of gedeeltelijk vergoedt, dan ontvangt u een nota van Famed. Op de nota staat duidelijk aangegeven of uw zorgverzekeraar een gedeelte van de nota heeft vergoed. Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Betaalafspraak maken?

Heeft u net iets meer tijd nodig om uw nota te voldoen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een betaalafspraak. Zo kunt u bijvoorbeeld ‘Uitstel van betaling’ of ‘Betaling in termijnen’ aanvragen. Bekijk voor meer informatie de 'Veelgestelde vragen'

Bekijk ook

Een nota van Famed ontvangen?

Wat betekent dit voor u? U ontvangt, namens u zorgaanbieder, een nota van Famed.

Nota van Famed

Op notavanfamed.nl kunt u veel zaken rondom de nota zelf regelen.

Heeft u vragen over uw nota van Famed?

Wij helpen u graag!