Onze nota uitgelegd

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
niet vouwen D999 Acceptgiro B.V. code naar IBAN X © e u r o c t eu r o c t h a n d t e k e n i n g z ijn a ll e r od e r ub r i ek e n ing evu l d? v a n/do o r n a a m a d r es p la at s o v er te sc h r ij ve n va n ba n kreke ni ng (I BAN ) d eze strook niet meezenden Acceptgiro + f orm uli er met bl a u w e o f z warte inkt invullen bij beta lin g u w I BA N i nvullen de ruimte hieronder niet beschrijven o p re kening van nadruk verboden betalingskenmerk X euro ct BIC X o p re kening v o o r ge b ru i ks a an wi jz i n g z . o . z . 9999 9100 1234 5678 9999 9100 1234 5678 80 72 80 72 Y. Naam-Naam Straat 9 9999 XX PLAATS NL97ABNA0627000800 Famed B.V. 3800 BN Amersfoort NL97ABNA0627000800 Famed B.V. 3800 BN Amersfoort x 9999910012345678+ 000005522< ABNANL2A+ NL97ABNA0627000800+ 17> <==BETALINGSKENMERK Bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk vermelden. Deze acceptgiro gebruikt uw IBAN-rekeningnummer, u vindt deze op uw bankafschriften. Landcode NL Controlegetal (2 cijfers) 99 Bankcode BANK Rekeningnummer 0123456789 Controleer de status van uw nota, kijk op famed.nl Uw zorgaanbieder kan zich volledig concentreren op het uitoefenen van zijn/haar (medische) vak, doordat Famed de verwerking van de nota’s goed regelt. Conform artikel 3:94 van het Burgerlijk Wetboek heeft uw zorgaanbieder de (para)medische vorderingen, waaronder deze, overgedragen aan Famed B.V. Hierdoor is Famed bij uitsluiting bevoegd deze nota te incasseren. NOTA Postbus 1570, 3800 BN Amersfoort KvK 31043929 IBAN: NL97 ABNA 0627 0008 00 BIC: ABNANL2A BTW-nummer: NL009053517B01 AGB: 98098059 www.famed.nl 3SZCAF013305175 Mevrouw Y. Naam-Naam Straat 01 9999 XX PLAATS 3SZCAF013305175 Notanummer 99.99910.012345678 Debiteurnummer 1234567890 Notadatum 01-02-2018 Betaling te ontvangen voor 03-03-2018 Referentienummer H0000001 Datum Code Omschrijving Element Aantal Totaal Vergoed Te betalen Y.Naam-Naam (01-01-1980) Polisnummer: 123467989 Zorgverlener: MONDZ, AGB: 38009999, Locatie: 12(0)03456 15-01-2018 C11 Periodieke controle 00 1 21,00 15,75 5,25 15-01-2018 X10 Kleine röntgenfoto 00 1 15,47 00,00 15,47 11-01-2018 C90 Niet nagekomen afspraak 00 1 60,00 00,00 60,00 Uw nota is reeds gedeclareerd bij De Amersfoortse. Uw zorgverzekeraar vergoedt op basis van uw zorgpolis: 15,75. Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar. Heeft u vragen over een nota van Famed of wilt u een betaalafspraak maken? Kijk dan op famed.nl of neem contact op met het Contact Center via het contactformulier. 80,72 Door u te voldoen (€ ) Mondzorg BV Straat 9, 9999 XX Plaats www.zondergaatjes.nl AGB: 12099999 Mondzorg BV B E C F G H I J L K M N O A D A B C C E C D E F F G G H H I I J I K I L J M K N J O

A - Gegevens zorgaanbieder

Bovenaan uw nota vindt u de gegevens van de zorgaanbieder namens wie Famed deze nota naar u verstuurt.

B - Rekeningnummer Famed

Hier vindt u het rekeningnummer van Famed waarnaar u het verschuldigde bedrag dient over te maken. Vermeld als u de nota betaalt via internetbankieren altijd het betalingskenmerk: deze vindt u op de aangehechte acceptgirokaart en is gelijk aan uw 16- cijferige notanummer.

C - Naam nota ontvanger

Hier staan de naam en adresgegevens vermeld aan wie de nota gericht is.

Let op: de na(a)m(en) die vermeld staan bij de in rekening gebrachte behandeling(en) kunnen afwijken van de aanhef, bijvoorbeeld wanneer de behandeling is uitgevoerd bij een van uw gezinsleden in plaats van bij uzelf.

D - Notanummer

Hier vindt u het unieke 16-cijferige notanummer. Let op: uw notanummer is eveneens uw betalingskenmerk!

E - Debiteurnummer

Wilt u een betalingsregeling treffen met Famed of uitstel van betaling aanvragen? Dan wordt er gevraagd om uw debiteurnummer, dit vindt u hier.

F - Uiterste betaaldatum

Dit is de uiterste datum waarvóór u moet betalen. Let op! Op deze datum moet het bedrag op de rekening van Famed zijn bijgeschreven. Het kan een paar dagen duren om het bedrag van de ene naar de andere bank over te schrijven. Betaal dus altijd ruim op tijd of plan de opdracht vooruit in uw online bankieren- omgeving!

G - AGB-code

Iedere zorgverlener in Nederland heeft een eigen, unieke AGB- code. Hierdoor kunnen wij zorgverleners en hun locatie(s) herkennen en kunt u zien door welke zorgaanbieder u geholpen bent tijdens de vermelde behandeling. U hoeft met deze code niets te doen.

H - Behandeldatum

Dit is de datum waarop het product is geleverd of de vermelde behandeling heeft plaatsgevonden.

I - Prestatiecode

De zorgverlener van wie u deze nota ontvangt, registreert de verschillende behandelingen onder bepaalde codes. Iedere behandeling heeft een eigen code. De meest voorkomende code in de mondzorg is bijvoorbeeld C11 (periodieke controle). U kunt online een overzicht van alle codes bekijken.

J - Totaalbedrag

Hier vindt u per behandeling het totaalbedrag wat door de zorgaanbieder voor de betreffende behandeling in rekening is gebracht.

K - Vergoed bedrag

Dit is het gedeelte dat uw zorgverzekeraar heeft vergoed van de betreffende behandeling. Staat er niets op uw nota over een vergoeding van uw zorgverzekeraar? Controleer dan uw polisvoorwaarden. Denkt u voor vergoeding in aanmerking te komen? Dan kunt u de nota zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

L - Te betalen bedrag

Dit is het totale bedrag van deze behandeling wat u -na aftrek van de eventuele vergoeding van uw zorgverzekeraar- moet betalen aan Famed.

M - Zelf online regelen

Op de achterzijde van uw nota vindt u antwoord op de 5 meest gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Bekijk dan alle veelgestelde vragen op famed.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.

N - Door u te voldoen

Dit is het bedrag van de gehele nota wat u aan Famed dient te voldoen. Kunt u dit bedrag even niet betalen? Op onze website kunt u meer informatie vinden over de verschillende betaalmogelijkheden die wij bieden.

O - Betalingskenmerk

Hier vindt u het 16- cijferige betalingskenmerk van uw nota. Let op: dit betalingskenmerk dient u altijd te vermelden wanneer u de nota via internet bankieren voldoet!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Uw nota van Famed, namens uw zorgaanbieder

U ontvangt uw nota's van Famed, maar de zorg die u heeft gekregen, heeft u niet van ons ontvangen. U bent bijvoorbeeld bij uw tandarts, fysiotherapeut of huisarts geweest. Famed verstuurt vervolgens een nota namens uw zorgverlener.

Mondzorg nota's
Een groot gedeelte van deze nota's versturen wij voor tandartsen en mondhygiënisten, het is dan ook goed mogelijk dat u uw tandartsrekening via Famed krijgt. Op deze rekeningen staan vaak ingewikkelde codes. Hiernaast kunt u meer informatie krijgen over de codes en tarieven op uw nota. Als het u niet helemaal duidelijk is, kunt u ook altijd even contact opnemen met uw mondzorgverlener!

Bekijk ook:

Een nota van Famed ontvangen?

Wat betekent dit voor u? U ontvangt, namens uw zorgaanbieder, een nota van Famed.

Veelgestelde vragen

Voor al uw vragen over de nota of bijvoorbeeld het maken van betaalafspraken.

Betaalgemak

Betaalmogelijkheden, uitstel van betaling aanvragen of een regeling?