Famed hoofdsponsor DDC Foundation

Met ingang van 1 januari 2018 is Famed hoofdsponsor van Dutch Dental Care Foundation (DDC). DDC is een stichting die belangeloos met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkundige hulp verleent aan kinderen in Zuid-Kenia. Voor de financiering van onder andere apparatuur en klinieken is DDC afhankelijk van donaties van particulieren en stichtingen en sponsoring door bedrijven. Met een driejarig sponsorcontract biedt Famed de stichting de zekerheid om ook de aankomende jaren de noodzakelijke, tandheelkundige hulp te verlenen aan kinderen in Zuid-Kenia.

Bekijk hier de terugblik naar de eerste reis in 2018.

Een geweldig initiatief

Bart Hogendoorn, CEO van Famed: “Toen ik hoorde over de stichting en voor het eerst sprak met Margriet Bot was ik direct enthousiast. Het is prachtig om te zien hoe de stichting de tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden serieus wil aanpakken. Een geweldig mooi initiatief dat goed past bij onze ideologie over het van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Met onze dienstverlening willen we niet alleen een centrale rol spelen bij het optimaliseren van de betaalbaarheid, efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg, maar willen we zeker ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Oók voor diegenen voor wie zorg niet direct toegankelijk is. Juist daarom sponsoren wij dit initiatief. Wat is nu mooier dan de mondhygiëne én daarmee de algemene gezondheid van kinderen in Zuid-Kenia te verbeteren?”

De kracht van dit partnership

50.000 kinderen gezien en behandeld

DDC bestaat inmiddels tien jaar. In deze afgelopen tien jaar heeft DDC ruim 50.000 kinderen gezien en behandeld. Gebleken is dat deze tandheelkundige zorg een positief effect heeft. DDC streeft ernaar om twee keer per jaar tandheelkundige teams naar Kenia te sturen, waar op geselecteerde scholen kinderen worden nagekeken en indien nodig worden behandeld. Deelnemers aan de uitzendingen van DDC zijn tandartsen, kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en algemene ondersteuning. Zij gaan allen op vrijwillige basis en op eigen kosten mee. Naast de uitzendingen heeft DDC twee klinieken die inmiddels bemand worden door zogeheten Community Oral Health Officers afkomstig uit Kenia zelf. DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken in deze klinieken door middel van wekelijkse rapportages en te zorgen voor de aanschaf van de juiste materialen en investeringen van benodigde apparatuur. Het streven is dat beide klinieken op termijn zelfvoorzienend worden.

Lees hierover meer in het persbericht 'Famed tekent driejarig sponsorcontract met Dutch Dental Care Foundation'.