Tandheelkundige hulp en educatie voor kinderen in Zuid-Kenia

*Sinds begin 2019 heeft Infomedics dit hoofdsponsorschap overgenomen. Klik hier voor meer informatie *

Met ingang van 1 januari 2018 is Famed hoofdsponsor van Dutch Dental Care Foundation (DDC). DDC is een stichting die belangeloos met eenvoudige middelen curatieve en preventieve tandheelkundige hulp verleent aan kinderen in Zuid-Kenia. Voor de financiering van onder andere apparatuur en klinieken is DDC afhankelijk van donaties van particulieren en stichtingen en sponsoring door bedrijven. Met een driejarig sponsorcontract biedt Famed de stichting de zekerheid om ook de aankomende jaren de noodzakelijke, tandheelkundige hulp te verlenen aan kinderen in Zuid-Kenia.

DDC bestaat inmiddels tien jaar. In deze afgelopen tien jaar heeft DDC ruim 50.000 kinderen gezien en behandeld. Gebleken is dat deze tandheelkundige zorg een positief effect heeft. DDC streeft ernaar om twee keer per jaar tandheelkundige teams naar Kenia te sturen, waar op geselecteerde scholen kinderen worden nagekeken en indien nodig worden behandeld. Deelnemers aan de uitzendingen van DDC zijn tandartsen, kaakchirurgen, assistentes, mondhygiënisten en algemene ondersteuning. Zij gaan allen op vrijwillige basis en op eigen kosten mee. Naast de uitzendingen heeft DDC twee klinieken die inmiddels bemand worden door zogeheten Community Oral Health Officers afkomstig uit Kenia zelf. DDC houdt toezicht op de kwaliteit van werken in deze klinieken door middel van wekelijkse rapportages en te zorgen voor de aanschaf van de juiste materialen en investeringen van benodigde apparatuur. Het streven is dat beide klinieken op termijn zelfvoorzienend worden.

Preventieprogramma

Met name het preventieve programma met betrekking tot de mondhygiëne is zeer succesvol bij de kinderen. Margriet Bot, Voorzitter DDC: “Door het geven van voorlichting en instructies, aangepast op de lokale omstandigheden, wordt geprobeerd de preventie te optimaliseren. Zo krijgen de kinderen poetslessen, wordt er uitgelegd wat een behandeling bij de tandarts inhoudt en wat de invloed is van gezonde voeding op het gebit. De lokale bevolking is elk jaar opnieuw zo blij met alle hulp en zorg. Dat geeft ons echt energie. Ik ben dan ook zeer blij met het sponsorcontract met Famed. Dit contract geeft ons de zekerheid om die werkzaamheden ook de komende drie jaar te kunnen blijven doen.”

Zorg toegankelijk maken voor wie zorg niet direct toegankelijk is

Bart Hogendoorn, CEO van Famed: “Toen ik hoorde over de stichting en voor het eerst sprak met Margriet Bot was ik direct enthousiast. Het is prachtig om te zien hoe de stichting de tandheelkundige problematiek in ontwikkelingslanden serieus wil aanpakken. Een geweldig mooi initiatief dat goed past bij onze ideologie over het van betekenis zijn voor mens en maatschappij. Met onze dienstverlening willen we niet alleen een centrale rol spelen bij het optimaliseren van de betaalbaarheid, efficiëntie en toegankelijkheid van de zorg, maar willen we zeker ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Oók voor diegenen voor wie zorg niet direct toegankelijk is. Juist daarom sponsoren wij dit initiatief. Wat is nu mooier dan de mondhygiëne én daarmee de algemene gezondheid van kinderen in Zuid-Kenia te verbeteren?”